ustawa - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Lipsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Lipsku

1.Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r.

2.Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działań komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

3. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Lipsku z dnia 16 listopada 2016r.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 17.02.2009
Data modyfikacji : 12.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Monika Karasińska
Osoba udostępniająca informację:
Monika Karasińska Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
Osoba modyfikująca informację:
Monika Karasińska
do góry